- Διαφήμιση -

Αττική: Ελεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα ανηλίκων

Ειδι­κές δρά­σεις σχε­διά­στη­καν και υλο­ποι­ή­θη­καν από την ΕΛ.ΑΣ., σε περιο­χές της Αττι­κής και του Πει­ραιά, κατά το τρι­ή­με­ρο 23 έως 25 Φεβρουα­ρί­ου για την πρό­λη­ψη της παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανηλίκων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων