- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Τρίτη 7/3 σε περιοχές της Αττικής

Προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής, σήμε­ρα Τρί­τη 7 Μαρτίου.

Δεί­τε στον πίνα­κα του newsbomb.gr, τις περιο­χές της Αττι­κής και τις ώρες που θα σημειω­θούν οι δια­κο­πές ρεύματος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων