- Διαφήμιση -

Χρυσό μετάλλιο για το 5ο Λύκειο Βύρωνα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό «CanSat in Europe»

Μια πολύ μεγά­λη διά­κρι­ση απέ­σπα­σε η ομά­δα V‑SPACE των μαθη­τών της Α’ και Β’ λυκεί­ου του 5ου Λυκεί­ου Βύρω­να στον Πανευ­ρω­παϊ­κό Δια­γω­νι­σμό του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Δια­στή­μα­τος (ESA), που έλα­βε χώρα στο Πάρ­κο Επι­στη­μών της Γρα­νά­δας στην Ισπανία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων