- Διαφήμιση -

Αυθαίρετα: Οι μπουλντόζες ξεκίνησαν τις κατεδαφίσεις

Ξεκί­νη­σε, σήμε­ρα, Τετάρ­τη 1η Νοεμ­βρί­ου 2023, από το Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας ένα μεγά­λο πρό­γραμ­μα εκτέ­λε­σης των πρω­τό­κολ­λων κατε­δά­φι­σης, που είναι τελε­σί­δι­κα, με στό­χο την αντι­με­τώ­πι­ση της αυθαί­ρε­της δόμησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων