- Διαφήμιση -

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων: Παράνομη κρίθηκε η απεργία της ΑΔΕΔΥ

Το δικα­στή­ριο, αφού έκρι­νε την απερ­γία ως τυπι­κώς παρά­νο­μη, δεν προ­χώ­ρη­σε στην εξέ­τα­ση τυχόν λόγων για τον χαρα­κτη­ρι­σμό της απερ­γί­ας ως κατα­χρη­στι­κής ή πολιτικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων