- Διαφήμιση -

Αττική: ‘Μαύρος” Μάρτιος με 457 τροχαία

Με 7 νεκρούς και 528 τραυματίες

Επτά άτο­μα έχα­σαν τη ζωή τους και 528 τραυ­μα­τί­στη­καν (12 σοβα­ρά, 516 ελα­φρά) σε 457 τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα και ατυ­χή­μα­τα, που σημειώ­θη­καν τον Μάρ­τιο, στην περιο­χή της Αττικής.

Σύμ­φω­να με την διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής, τα κυριό­τε­ρα αίτια των τρο­χαί­ων αυτών ήταν η οδή­γη­ση χωρίς σύνε­ση και προ­σο­χή, η παρα­βί­α­ση ρυθ­μι­στι­κών πινα­κί­δων και η παρα­βί­α­ση των κανό­νων κυκλο­φο­ρί­ας από πεζούς…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων