- Διαφήμιση -

Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα

Δείτε τι ώρες θα λειτουργήσουν

Ανοι­κτά θα είναι σήμε­ρα τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα και τα σού­περ μάρ­κετ, καθώς είναι η πρώ­τη Κυρια­κή των χει­με­ρι­νών εκπτώσεων.

Ο Σύν­δε­σμος Επι­χει­ρή­σε­ων και Λια­νι­κής Πωλή­σε­ως Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ) ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του, με αφορ­μή την έναρ­ξη των εκπτώ­σε­ων, ότι σήμε­ρα τα μεγά­λα κατα­στή­μα­τα, τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και οι αλυ­σί­δες κατα­στη­μά­των θα είναι ανοι­κτά σε όλη την επι­κρά­τεια από 11 π.μ. έως 8 μ.μ., ενώ ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, ανα­φέ­ρει ότι σήμε­ρα τα κατα­στή­μα­τα μπο­ρούν προ­αι­ρε­τι­κά να ανοί­ξουν, με προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο 11:00- 18:00.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων