- Διαφήμιση -

Άγιος Στέφανος: Τρένο προσέκρουσε σε πεσμένο δέντρο

Συγκε­κρι­μέ­να σύμ­φω­να με την Hellenic Train η αμα­ξο­στοι­χία 1547 (Χαλ­κί­δα — Αθή­να) προ­σέ­κρου­σε σε πεσμέ­νο δέντρο επί της γραμ­μής στο ύψους του Αγί­ου Στε­φά­νου, με απο­τέ­λε­σμα την ακι­νη­το­ποί­η­ση της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων