- Διαφήμιση -

9 Μαΐου 1956-Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα

Μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο υπέρ της Κύπρου που διορ­γα­νώ­νε­ται στην Αθή­να, κατα­λή­γει σε συγκρού­σεις με την αστυ­νο­μία. Τέσ­σε­ρις δια­δη­λω­τές κι ένας αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής σκο­τώ­νο­νται και 265 άτο­μα τραυ­μα­τί­ζο­νται, εκ των οποί­ων οι 165 από σφαίρες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων