- Διαφήμιση -

Κέντρο Αθήνας: Συλλήψεις και απελάσεις 62 αλλοδαπών

Η επι­χεί­ρη­ση επι­κε­ντρώ­θη­κε κυρί­ως στις περιο­χές του Άγιου Παντε­λε­ή­μο­να, Καλ­λι­θέ­ας, Ακρό­πο­λης, Κυψέ­λης, Ομό­νοιας και Πατη­σί­ων, ενώ ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση δόθη­κε σε άτο­μα- μέλη εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη διά­πρα­ξη κλο­πών, δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών, απο­δο­χή και διά­θε­ση προ­ϊ­ό­ντων εγκλήματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων