- Διαφήμιση -

24ωρη απεργία σήμερα Τετάρτη, οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στις 12:00 το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της (21.09.2022), οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κά Μετα­φο­ράς (ΜΜΜ) στην Αθή­να, που συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη απερ­γία, και το Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Αθή­νας (ΕΚΑ) συγκε­ντρώ­θη­καν στην οδός Νίκης, στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών. Οι εργα­ζό­με­νοι κάνουν λόγο για εργα­ζό­με­νους δύο ταχυ­τή­των, και κατη­γο­ρούν το νομο­σχέ­διο που είναι προς ψήφι­ση στη Βουλή…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων