- Διαφήμιση -

Παραλία – διαμάντι λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα – Αυτό είναι το Μικρό Πήλιο της Αττικής

Πρόκειται για μια παραλία μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι την αποκαλούν, άλλωστε, "Μικρό Πήλιο". Άυτλη είναι η "μυστική" παραλία-διαμάντι της Αττικής.

Απο­λαύ­στε μια ενα­έ­ρια βόλ­τα πάνω από μια κρυ­φή παρα­λία της Αττι­κής, το «Μικρό Πήλιο». Η ονο­μα­σία της εκφρά­ζει από­λυ­τα το σκη­νι­κό που την περι­βάλ­λει και το οποίο μοιά­ζει πολύ με τις εικό­νες που βλέ­πει κανείς σε παρα­λί­ες του Πηλίου.

Πεύ­κα μέχρι την παρα­λία (μας έκα­νε εντύ­πω­ση πως το μέρος δεν έχει υπο­στεί πυρ­κα­γιές), φαράγ­γι, βότσα­λο, γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά. Τα νερά σε αυτλη την παρα­λία είναι γαλα­ζο­πρά­σι­να και πεντα­κά­θα­ρα, όπως και η παρα­λία, καθώς ελά­χι­στοι την έχουν επισκεφτεί.

Το μέρος δια­τη­ρεί­ται παρ­θέ­νο χωρίς να έχει παρέμ­βει ο άνθρω­πος. Το «Μικρό Πήλιο» είναι δυσπρό­σι­το και δεν υπάρ­χει δρό­μος που οδη­γεί στην παρα­λία. Η πρό­σβα­ση γίνε­ται είτε με σκά­φος, είτε με canyoning στο παρα­κεί­με­νο φαράγ­γι και το σκη­νι­κό αντα­μεί­βει. Η παρα­λία βρί­σκε­ται μετα­ξύ της Παρα­λί­ας Βαρ­νά­βα και της Παρα­λί­ας των Αγί­ων Απο­στό­λων Αττικής.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων