- Διαφήμιση -

Νίκος Θωμαΐδης: Η επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον είναι καθολική

Έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση στην Αττική

Ο καθη­γη­τής Ανα­λυ­τι­κής Χημεί­ας παρέ­πεμ­ψε σε στα­δια­κή άρση των μέτρων για τον κορο­νο­ϊό από το Μάρ­τιο, «καθώς περι­μέ­νου­με σημα­ντι­κή απο­κλι­μά­κω­ση, υπό την αίρε­ση ότι δε θα έχου­με νέα παραλ­λα­γή». «Πάμε σε καλό Πάσχα και σε ένα πολύ καλύ­τε­ρο καλο­καί­ρι» τόνι­σε ο Νίκος Θωμαΐδης.

Η επι­δη­μιο­λο­γι­κή εικό­να, όπως είπε ο καθη­γη­τής του ΕΚΠΑ, βελ­τιώ­νε­ται συνε­χώς όσον αφο­ρά τα λύμα­τα της Αττι­κής. «Θα αρχί­σου­με αυτή την εβδο­μά­δα με μεί­ω­ση περί­που 25%. Η Αττι­κή έχει το 26% των κρου­σμά­των πανελ­λη­νί­ως σιγά σιγά το νού­με­ρο μειώ­νε­ται… Αυτό σημαί­νει ότι η Αττι­κή πάει πολύ καλύ­τε­ρα από άλλες περιο­χές. Έχου­με στα­δια­κή μεί­ω­ση εισα­γω­γών στις ΜΕΘ και απο­κλι­μά­κω­ση των απωλειών».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων