- Διαφήμιση -

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα αύριο 1/9 για την Αττική

Ανοι­χτή θα είναι από αύριο, 1η Σεπτεμ­βρί­ου, η πλατ­φόρ­μα του Προ­σω­πι­κού Για­τρού για εγγρα­φές τόσο ιατρών όσο και πολι­τών από όλη την Ελλάδα.

Ο δια­δι­κτυα­κός ιστό­το­πος είναι ήδη ανοι­χτός από την 1η Αυγού­στου για εγγρα­φές για τις περισ­σό­τε­ρες ελλη­νι­κές περι­φέ­ρειες, ενώ από αύριο θα ανοί­ξει και για τους ενή­λι­κους ασφα­λι­σμέ­νους της Αττι­κής και του Νοτί­ου Αιγαίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων