- Διαφήμιση -

Δύσκολη εφημερία για τα νοσοκομεία της Αττικής — Ευαγγελισμός και Αττικό ζήτησαν από το ΕΚΑΒ να κρατήσει την εφημερία παραπάνω

Ειδι­κό­τε­ρα, στο Αγία Όλγα, τον Ευαγ­γε­λι­σμό και το Αττι­κό, από την έναρ­ξη της εφη­με­ρί­ας, πάνω από 700 άτο­μα χρειά­στη­κε να δια­κο­μι­στούν στα νοσο­κο­μεία με ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ.

Από αυτά τα περι­στα­τι­κά τα 80 – 90, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΕΚΑΒ, αφο­ρού­σαν σε περι­στα­τι­κά covid, επι­βε­βαιω­μέ­να ή ύποπτα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων