ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης παρτίδων φαρμακευτικών προϊόντων ρανιτιδίνης

Συνεχίζονται τα προληπτικά μέτρα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Ο ΕΟΦ απα­γό­ρευ­σε τη δια­κί­νη­ση και διά­θε­ση των παρ­τί­δων των φαρ­μα­κευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων με δρα­στι­κή ουσία ρανι­τι­δί­νη του παρα­γω­γού UNION QUIMICA PHARMACEUTICA (UQUIFA), παρά το γεγο­νός ότι το πιστο­ποι­η­τι­κό καταλ­λη­λό­τη­τας (CEP) του παρα­γω­γού UQUIFA για τη δρα­στι­κή ουσία ρανι­τι­δί­νη βρί­σκε­ται σε ισχύ.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων