- Διαφήμιση -

Αθήνα: Απεργία υγειονομικών — Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία

Με το σύν­θη­μα «Θέλου­με πίσω την αξιο­πρέ­πειά μας» οι υγειο­νο­μι­κοί πραγ­μα­το­ποιούν την Πέμ­πτη απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις  στην Αθή­να, με βασι­κό αίτη­μα την στε­λέ­χω­ση και χρη­μα­το­δό­τη­ση των νοσοκομείων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων