- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Το κίνητρο του μακελάρη και οι οικονομικές διαφορές στο «κάδρο» των ερευνών

Το κίνη­τρο του 76χρονου Αιγύ­πτιου, ανα­ζη­τούν οι έμπει­ροι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ., μετά τη δολο­φο­νία της εφο­πλί­στριας Μαρί­ας Καρ­νέ­ση, του διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου της ναυ­τι­λια­κής, Αντώ­νη Βλασ­σά­κη, ο οποί­ος ήταν παντρε­μέ­νος με την αδελ­φή της Μαρί­ας Καρ­νέ­ση και του πρώ­ην καπε­τά­νιου και υπαλ­λή­λου στο λογι­στή­ριο της εται­ρεί­ας Ηλία Κουκουλάρη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων