- Διαφήμιση -

2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας μια κενή θέση ΜΕΘ στο Λαϊκό

Την καταγγελία έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Λαϊκού Νοσοκομείου

2 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους περι­μέ­νο­ντας μια κενή θέση ΜΕΘ στο Λαϊ­κό. “Ηταν ασθε­νείς που εισή­χθη­σαν το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο με covid” είπε ο κ Αντω­νό­που­λος, πρό­ε­δρος των εργα­ζο­μέ­νων. Ταυ­τό­χρο­να ο ίδιος απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για ενί­σχυ­ση με περι­σό­τε­ρες κλίνες.

Από την άλλη πλευ­ρά ο Γ.Γ. Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας, Γιάν­νης Κωτσιό­που­λος τόνι­σε ότι η ανα­μο­νή για ΝΕΘ δεν ξεπερ­νά­ει τις 24 ώρες.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Υγεία σήμε­ρα Health today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων