Ξάνθη – Ολυμπιακός 0–0

Για τρίτη σερί σεζόν ο Ολυμπιακός αφήνει στην Ξάνθη δύο βαθμούς* Πρώτο ματς από τον Ιούλη που δεν σκοράρουν οι Πειραιώτες. Δεν δόθηκε πέναλτι σε γκρέμισμα του Ελ Αραμπί (61').

Είχε 14 τελι­κές. Είχε τον από­λυ­το έλεγ­χο. Είχε «κατα­σκη­νώ­σει» και στο αμυ­ντι­κό τρί­το της Ξάν­θης.

Τίπο­τε από όλα αυτά όμως δεν έδω­σε στον Ολυ­μπια­κό εκεί­νο το γκολ που θα του επέ­τρε­πε να φύγει νικη­τής από τα Πηγά­δια (0–0).

Και κάπως έτσι; Αν ο ΠΑΟΚ νική­σει αύριο τον Πανα­θη­ναϊ­κό, τον πιά­νει στην κορυ­φή.

Ναι, οι Ερυ­θρό­λευ­κοι αν και ανη­φό­ρι­σαν υπο­ψια­σμέ­νοι, δεν το «έσπα­σαν» το μπλό­κο των Ακρι­τών. Και δεν τα κατά­φε­ραν διό­τι ελά­χι­στες φορές κατά­φε­ραν την κατα­φα­νέ­στα­τη υπε­ρο­χή τους να τη μετα­τρέ­ψουν σε «σοβα­ρές προ­ϋ­πο­θέ­σεις» για γκολ.

Ξεκί­νη­σαν πιέ­ζο­ντας ψηλά και έκλε­ψαν μπό­λι­κες μπά­λες. Ούτε όμως μέσω του transition, ούτε κυρί­ως στο «set» παι­χνί­δι με τους γηπε­δού­χους τακτο­ποι­η­μέ­νους πίσω από τη μπά­λα, είχαν τις σωστές επι­λο­γές.

Πάντα κάτι έλει­πε. Ένα σωστό κοντρόλ, μια κάθε­τη πάσα. Ανα­πό­φευ­κτα λοι­πόν το παι­χνί­δι μετα­φέρ­θη­κε στα πλά­για. Και εκεί γιορ­τά­στη­κε της… αγί­ας-σέντρας.

Περισ­σό­τε­ρα από 40 γεμί­σμα­τα. Με τον Αμπάντ όμως σε καλό, στα­θε­ρό βρά­δυ ούτε αυτή η συν­θή­κη δημιούρ­γη­σε απει­λές ανά­λο­γες με την εικό­να του ματς.

Βεβαί­ως υπάρ­χει η φάση του 61΄. Εκεί όπου ο Ισπα­νός τερ­μα­το­φύ­λα­κας σε μια έξο­δο του «γκρε­μί­ζει» τον Ελ Αρα­μπί που έχει πλε­ο­νέ­κτη­μα στον αέρα. Φάση που υπό άλλες συν­θή­κες το λιγό­τε­ρο θα εξε­τά­ζο­νταν από το VAR. Φάση πέναλ­τι.

Αλλά στους και­ρούς της… Εξυ­γί­αν­σης, το παρά­ξε­νο θα ήταν προ­κύ­ψει όντως κάτι παρα­πά­νω από ένα ακό­μη «video» από εκεί­να που οι Ερυ­θρό­λευ­κοι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους.

O Ολυ­μπια­κός δεν σκό­ρα­ρε στη φετι­νή του πρε­μιέ­ρα. Ιού­λη στο Πλζεν (23/7). Από τότε και για 17 ανα­με­τρή­σεις οι παί­κτες του Μαρ­τίνς έβρι­σκαν πάντα τον δρό­μο για τα δίχτυα. Δεν τα κατά­φε­ραν από­ψε.

Και φυσι­κά τους κοστί­ζει ένα απο­τέ­λε­σμα που αύριο και όλας απει­λεί να αλλά­ξει τους «συσχε­τι­σμούς» στον βαθ­μο­λο­γι­κό πίνα­κα. Και αν κοι­τά­ξει κανείς μόνο τους αγώ­νες πρω­τα­θλή­μα­τος; Θα πρέ­πει να πάει έναν χρό­νο και βάλε πίσω για να βρει τους Πει­ραιώ­τες δίχως γκολ. Στην 1–0 ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηρά­κλειο (21/10/2018). Έτσι είναι αυτά όμως.

Για αυτό έχει πολύ μεγά­λη σημα­σία να μην… σπα­τα­λάς τον χρό­νο. Και κυρί­ως να μην ξοδεύ­εις τα «καλά» σου δια­στή­μα­τα στο χορ­τά­ρι. Για­τί όταν θα δώσεις δικαιώ­μα­τα, όταν θα δημιουρ­γη­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις θα βαρε­θείς να αντι­κρί­ζεις αντι­πά­λους ξαπλω­μέ­νους στο χορ­τά­ρι.

Και θα μεγα­λώ­νεις τη «συλ­λο­γή» με τα video από τις διαι­τη­σί­ες της περιό­δου Μέλο Περέι­ρα.

Ουσια­στι­κά σε ολό­κλη­ρη την βρα­διά προ­έ­κυ­ψαν τέσ­σε­ρις-πέντε ευκαι­ρί­ες για τους πρω­το­πό­ρους, παρά την συντρι­πτι­κή κατο­χή μπά­λας. Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες στο πεντά­λε­πτο 70΄-75΄με εκφρα­στή τον Γκε­ρέ­ρο που ήρθε από τον πάγκο μαζί με τον Μασού­ρα (65΄αντί Καμα­ρά και Σου­ντα­νί) για να αλλά­ξει τον σχη­μα­τι­σμό σε 4–4-2 προ­σθέ­το­ντας έναν παί­κτη στην περιο­χή.

Ο Ισπα­νός στην πρώ­τη αστό­χη­σε απελ­πι­στι­κά και στην δεύ­τε­ρη είδε τον πορ­τιέ­ρο της Ξάν­θης να αντι­δρά ψύχραι­μα. Υπήρ­χαν ακό­μη δυο καλά μακρι­νά σουτ από Τσι­μί­κα (28΄) και Μπου­χα­λά­κη (79΄). Και μια καλή στιγ­μή με τον Σου­ντα­νί (22΄) να αστο­χεί από επί­και­ρη θέση.

Η Ξάν­θη το πρώ­το της σουτ γενι­κά το έκα­νε στο 57΄. Τα χρώ­μα­τα της φανέ­λας του Σα τα είδα­με μόνο στο τελευ­ταίο 20άλεπτο όταν πλέ­ον όλες οι γραμ­μές ήταν πάρα πολύ ψηλά, και ανα­πό­φευ­κτα προ­έ­κυ­ψαν κάποιοι χώροι για κόντρα επι­θέ­σεις. Τίπο­τε το ιδιαί­τε­ρο όμως, πέρα από μια εκτέ­λε­ση φάουλ του Τεσέι­ρα (86΄) που πέρα­σε άουτ.

Ξάν­θη: Αμπάντ, Φασί­δης, Λισγά­ρας, Καρα­σα­λί­δης, Σόσα (80 ‘ Ντί­ρε­σταμ), Κοβά­σε­βιτς, Τερ­κί, Αμο­ρίμ, Μου­λέν (68’ Τεσέι­ρα), Ντου­ρί­τσκο­βιτς (60’ Φοσέ), Στάρ­τζε­ον

Ολυ­μπια­κός: Σα, Ομάρ, Τσι­μί­κας, Αβρα­άμ Παπα­δό­που­λος, Σεμέ­δο, Καμα­ρά (65’ Μασού­ρας), Γκι­γιέρ­με, Μπου­χα­λά­κης, Ποντέν­σε (83’ Βαλ­μπου­ε­νά), Σου­ντα­νί (65’ Γκε­ρέ­ρο), Ελ Αρα­μπί

 

Πηγή in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων