- Διαφήμιση -

Τέσσερις μεταγραφές τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι», όποιο κι αν είναι το μπάτζετ, πρέπει να προσθέσει λύσεις σε όλες τις γραμμές και κυρίως φαντασία.

Το ρόστερ του Πανα­θη­ναϊ­κού έχει πολ­λές ελλεί­ψεις κι αυτό φάνη­κε έντο­να στο δεύ­τε­ρο μισό της σεζόν.

Στο σύνο­λό του στε­ρεί­ται ποιό­τη­τας, εμπει­ρί­ας και προ­σω­πι­κο­τή­των. Όποιο κι αν το μπά­τζετ που θα καθο­ρί­σει ο μεγα­λο­μέ­το­χος Γιάν­νης Αλα­φού­ζος, ο τεχνι­κός διευ­θυ­ντής Νίκος Ντα­μπί­ζας και ο Γιώρ­γος Δώνης γνω­ρί­ζουν τις αδυ­να­μί­ες, άρα και τις ανά­γκες. Αν υπο­θέ­σου­με ότι στο τέρ­μα η ομά­δα είναι γεμά­τη με τους Διού­δη, Κότσα­ρη, τον Σια­μπά­νη που έρχε­ται (άγνω­στο τι θα γίνει βέβαια σε αυτή την περί­πτω­ση με τον Κότσα­ρη), στις υπό­λοι­πες γραμ­μές στον άξο­να ο Πανα­θη­ναϊ­κός πρέ­πει να ενι­σχυ­θεί σημα­ντι­κά. Να προ­σθέ­σει εμπει­ρία και προσωπικότητα.

Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα εδώ

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή www.to10.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων