- Διαφήμιση -

Σαν τελικός για ΑΕΚ με Λεβαδειακό

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη στη Λιβαδειά για να «σφραγίσει» την τρίτη θέση προτού αρχίζει να σκέφτεται τον τελικό Κυπέλλου. Οι σκέψεις του Χιμένεθ για την ενδεκάδα.

Μπο­ρεί το ματς της χρο­νιάς για την ΑΕΚ να είναι το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το ο τελι­κός Κυπέλ­λου απέ­να­ντι στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει κρί­σι­μο αγώ­να και σήμε­ρα. Για την τελευ­ταία αγω­νι­στι­κή της Super League δοκι­μά­ζε­ται στην έδρα του ήδη υπο­βι­βα­σμέ­νου Λεβα­δεια­κού (19:00, Novasports 3, ΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) και χρειά­ζε­ται τη νίκη για να εξα­σφα­λί­σει σε κάθε περί­πτω­ση το «καλό» εισι­τή­ριο για το Europa League.

Αν η «Ένω­ση» δεν κερ­δί­σει, ο Ατρό­μη­τος επι­κρα­τή­σει του ΟΦΗ στο Περι­στέ­ρι και οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» χάσουν το Κύπελ­λο, τότε δεν θα μπουν στο Europa League από τον τρί­το αλλά από τον δεύ­τε­ρο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο. Αυτό σημαί­νει πως θα χρεια­στεί να αρχί­σουν αρκε­τές μέρες νωρί­τε­ρα προ­ε­τοι­μα­σία, μιας και οι αγώ­νες του δεύ­τε­ρου προ­κρι­μα­τι­κού διε­ξά­γο­νται 11 και 18 Ιου­λί­ου, ενώ του τρί­του 25 Ιου­λί­ου και 1 Αυγούστου.

Ο Μανό­λο Χιμέ­νεθ τελι­κά δεν επέ­λε­ξε να κάνει πρό­βα τελι­κού στη Λιβα­δειά. Για το λόγο αυτό άφη­σε εκτός απο­στο­λής τον Αντρέ Σιμό­ες και τον Μιχά­λη Μπα­κά­κη. Πάντως ανα­μέ­νε­ται να δού­με αρκε­τούς «βασι­κούς» στη σύν­θε­ση που θα επι­λέ­ξει και μεγα­λύ­τε­ρη είδη­ση είναι η όπως όλα δεί­χνουν συμ­με­το­χή των Τσι­γκρίν­σκι και Λόπες μετά από μεγά­λη απου­σία. Πιθα­νό­τα­τα, λοι­πόν, ο Μπάρ­κας θα είναι στο τέρ­μα, ο Γκά­λο στο δεξί άκρο της άμυ­νας και ο Σβάρ­νας παρ­τε­νέρ του Ουκρα­νού, για να πάρει ανά­σες ο Οικο­νό­μου που λογί­ζε­ται βασι­κός για τον τελι­κό. Οι Γαλα­νό­που­λος και Άλεφ ανα­μέ­νε­ται να είναι το δίδυ­μο στα κεντρι­κά χαφ, παρό­τι τον πρώ­το λόγο για τον τελι­κό έχουν Σιμό­ες και Κρί­στι­σιτς, ενώ η τετρά­δα μπρο­στά θα είναι λογι­κά αυτή που θα δού­με και το Σάβ­βα­το. Δηλα­δή με Μάντα­λο και Μπα­κα­σέ­τα στα άκρα και τον Λιβά­για πίσω από τον Πόνσε.

Στην απο­στο­λή συμπε­ρι­λή­φθη­κε και ο Μπο­γέ, που ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία και είναι πανέ­τοι­μος. Το πιθα­νό­τε­ρο είναι να έρθει από τον πάγκο για να βρει ρυθ­μό εν όψει ΠΑΟΚ. Εκτός έμει­ναν ο Αλμπά­νης που ταλαι­πω­ρή­θη­κε από ίωση, αλλά και ο Τσό­σιτς που φαί­νε­ται πως δεν είναι στα πλά­να του Χιμένεθ.

Η απο­στο­λή: Μπάρ­κας, Τσι­ντώ­τας, Λόπες, Οικο­νό­μου, Γκά­λο, Τσι­γκρίν­σκι, Χουλτ, Σβάρ­νας, Γιαν­νού­τσος, Μπού­σης, Κρί­στι­τσιτς, Κλω­να­ρί­δης, Μάντα­λος, Γαλα­νό­που­λος, Άλεφ, Λιβάια, Μπα­κα­σέ­τας, Πόν­σε, Μπογέ.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων