Ολυμπιακός: Φέρνει πρόταση και αποχωρεί ο Ναουέλ

Ο Ματίας Ναουέλ δεν πρόκειται να μακροημερεύσει στον Ολυμπιακό, με την επιστροφή του παίκτη στο ισπανικό πρωτάθλημα να αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο 22χρονος Ματί­ας Ναου­έλ ήρθε στον Ολυ­μπια­κό το καλο­καί­ρι ως ελεύ­θε­ρος από τη Βιγια­ρε­άλ, ως μια ακό­μα λύση για τα άκρα της επί­θε­σης. Στο ξεκί­νη­μα ο Μαρ­τίνς προ­σπά­θη­σε να τον εντά­ξει στην ομά­δα, αλλά στις 11 φορές που τον εμπι­στεύ­θη­κε, ο νεα­ρός Αργε­ντι­νός δεν τον δικαί­ω­σε (1 γκολ/ 1 ασίστ).

Ο ποδο­σφαι­ρι­στής δόθη­κε δανει­κός στη Λα Κορού­νια το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο και πλέ­ον δεν υπο­λο­γί­ζε­ται από τον Μαρ­τίνς, με τον Ολυ­μπια­κό να θέλει να απο­συμ­φο­ρή­σει το ρόστερ και να καρ­πω­θεί και ενδε­χό­με­νο οικο­νο­μι­κό όφε­λος από την παρα­χώ­ρη­σή του.

Ο ίδιος ο παί­κτης μάλι­στα δεν προ­τί­θε­ται να «καθί­σει» στο συμ­βό­λαιό του που λήγει το 2021 και σύμ­φω­να με την Sportime ψάχνε­ται  ο ίδιος για να φέρει πρό­τα­ση στους ερυ­θρό­λευ­κους και να απο­χω­ρή­σει.

Ο ποδο­σφαι­ρι­στής έχει αρκε­τά καλό όνο­μα στην Ισπα­νία έχο­ντας αγω­νι­στεί στο παρελ­θόν με Μπέ­τις, Βιγια­ρε­άλ και Λα Κορού­νια, έχο­ντας μάλι­στα 72 συμ­με­το­χές σε La Liga και La Liga 2 και ανα­μέ­νε­ται σύντο­μα να βρει τον επό­με­νο σταθ­μό της καριέ­ρας του καθώς αρκε­τές ομά­δες ενδια­φέ­ρο­νται για να τον εντά­ξουν στο δυνα­μι­κό τους

 

Πηγή www.to10.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων