Ο Τσόρι Ντομίνγκες επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Ο Αργεντινός θα αναλάβει πόστο στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας

Τη φημο­λο­γία πως ο Τσό­ρι Ντο­μίν­γκες θα επι­στρέ­ψει στην ομά­δα του Ολυ­μπια­κού για να την υπη­ρε­τή­σει από άλλο πόστο, επι­βε­βαί­ω­σε η διοί­κη­ση των «ερυ­θρο­λεύ­κων».

Ο βετε­ρά­νος άσος των Πει­ραιω­τών άλλω­στε έδι­νε συχνά το παρών στην Ελλά­δα και βρέ­θη­κε στους αγώ­νες των ευρω­παϊ­κών προ­κρι­μα­τι­κών του καλο­και­ριού, όπως και στη Ρωσία με την απο­στο­λή του Ολυ­μπια­κού για τον αγώ­να με την Κράσ­νο­νταρ.

Το πρωί της Παρα­σκευ­ής η διοί­κη­ση του Ολυ­μπια­κού ανα­κοί­νω­σε τη συμ­φω­νία με τον Αργε­ντι­νό πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στή του, ο οποί­ος θα εντα­χθεί στο τεχνι­κό τμή­μα και στο τμή­μα σκά­ου­τινγκ.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση των «ερυ­θρο­λεύ­κων»:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της συνερ­γα­σί­ας της με τον Αλε­χά­ντρο «Τσό­ρι» Ντο­μίν­γκες, o οποί­ος θα εντα­χθεί στο τεχνι­κό τμή­μα και το τμή­μα σκά­ου­τινγκ.

Τσό­ρι, καλώς όρι­σες και πάλι στην οικο­γέ­νεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ!​».

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων