Εικόνες από την φωτιά στο ΟΑΚΑ

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα μεγάλο όχημα από την φωτιά που ξέσπασε στο ΟΑΚΑ.

Η φωτιά προ­κλή­θη­κε στο ίδιο το όχη­μα από άγνω­στη αιτία. Το όχη­μα ήταν σταθ­μευ­μέ­νο  στον περι­βάλ­λο­ντα χώρο του ΟΑΚΑ, πίσω από το Κολυμ­βη­τή­ριο. Υπήρ­ξε άμε­ση επέμ­βα­ση της ΕΛ.ΑΣ και κατά­σβε­ση της φωτιάς από την Πυρο­σβε­στι­κή.

Σύμ­φω­να με την διοί­κη­ση του ΟΑΚΑ, πέραν των εκτε­τα­μέ­νων ζημιών στο όχη­μα, δεν υπήρ­ξαν άλλες υλι­κές ζημιές, ούτε ο παρα­μι­κρός κίν­δυ­νος για το προ­σω­πι­κό του ΟΑΚΑ ή τους αθλού­με­νους.

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία διε­νερ­γεί ανά­κρι­ση για τα αίτια της φωτιάς, ενώ Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση, για τις συν­θή­κες του περι­στα­τι­κού, παρήγ­γει­λε από το Δ.Σ. του ΟΑΚΑ ο Υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού, κ. Λευ­τέ­ρης Αυγε­νά­κης.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων