- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή η υψίφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μάρθα Αράπη

Εμφανίστηκε σε περισσότερα από 20 λυρικά έργα

Η σπου­δαία υψί­φω­νος της Εθνι­κής λυρι­κής σκη­νής, Μάρ­θα Αρά­πη, έφυ­γε από τη ζωή τα ξημε­ρώ­μα­τα της 24ης Δεκεμ­βρί­ου. Συνερ­γά­στη­κε με την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή για πάνω από 20 χρό­νια, από το 1988 έως το 2009, σε περισ­σό­τε­ρα από 20 λυρι­κά έργα, σε περί­που 40 παραγωγές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων