- Διαφήμιση -

All you want is Greece”

14 Μάιου η χώρα ανεβάζει ρολά στον Τουρισμό

Ο Θεο­χά­ρης εξήγ­γει­λε την πολι­τι­κή του υπουρ­γεί­ου του για τον Του­ρι­σμό και τις προ­θέ­σεις του υπουρ­γεί­ου για το πως θα υπο­δε­χθεί η χώρα τους τουρίστες.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Του­ρι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων