Πατούλης : Θα δουλέψουμε νυχθημερόν για την Αττική μας

Ξέφρενο γλέντι στο εκλογικό κέντρο του Γιώργου Πατούλη, που αναδείχθηκε νικητής των εκλογών με ποσοστό 65,8%.

Στο εκλο­γι­κό κέντρο του στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, όπου εξε­λίσ­σε­ται ξέφρε­νο γλέ­ντι, βρέ­θη­κε ο Γιώρ­γος Πατού­λης μόλις επι­βε­βαιώ­θη­κε η νίκη του στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής με ποσο­στό 65,8%.

Ο Γιώρ­γος Πατού­λης ευχα­ρί­στη­σε τους ψηφο­φό­ρους του, τη ΝΔ και τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη για την στή­ρι­ξη. Υπο­γράμ­μι­σε ότι θα εργα­στεί σκλη­ρά ώστε να αλλά­ξει πρό­σω­πο η Αττι­κή, ενώ επι­σή­μα­νε ότι θα συμπα­ρα­τα­χθεί στον αγώ­να της ΝΔ εν όψει των εθνι­κών εκλο­γών «για μια καλύ­τε­ρη Ελλά­δα, για να έρθει περισ­σό­τε­ρο φως, για να φύγου­με από τη μιζέ­ρια».

«Δεν θα σας απο­γοη­τεύ­σου­με, θα δου­λέ­ψου­με με όλη τη δύνα­μη της ψυχής μας, θα δου­λέ­ψου­με νυχθη­με­ρόν για να αλλά­ξου­με την Αττι­κή μας» επι­σή­μα­νε ο κ. Πατού­λης. «Αξί­ζου­με τα καλύ­τε­ρα και θα κάνου­με τα καλύ­τε­ρα για να πάμε μπρο­στά στο μέλ­λον».

Ο ίδιος εμφα­νί­στη­κε ενω­τι­κός και ζήτη­σε από όλους τους πολί­τες της Αττι­κής να συμπα­ρα­τα­χθούν στην προ­σπά­θειά του για μια καλύ­τε­ρη Αττι­κή. «Δεν νίκη­σε μόνο η ΝΔ, γκρε­μί­στη­καν οι δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές που κάποιοι επι­χεί­ρη­σαν να στή­σουν ανά­με­σά μας. Σας θέλω όλους δίπλα μου, ό,τι κι αν ψηφί­σα­τε. Για να μην ξανα­ζή­σου­με τρα­γω­δί­ες. Για να κάνου­με την Αττι­κή μας καλύ­τε­ρη».

 

Πηγή tanea.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων