Ο Παυλόπουλος έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Μητσοτάκη

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Βουλής είχε επιδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα αποτελεσματα των εθνικών εκλογων

Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Πρ. Παυ­λό­που­λος επι­κοι­νώ­νη­σε πριν λίγα λεπτά με τον πρό­ε­δρο της ΝΔ Κυρ. Μητσο­τά­κη και του ανέ­θε­σε εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης.

Λίγο νωρί­τε­ρα ο πρό­ε­δρος της Βου­λής Ν. Βού­τσης είχε επι­δώ­σει στον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας τα απο­τε­λε­σμα­τα των εθνι­κών εκλο­γων τα οποία και του ενε­χεί­ρι­σε προη­γού­με­νως ο υπη­ρε­σια­κός υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Αντ. Ρου­πα­κιώ­της.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων