- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακογιάννης: Η Αθήνα χρειάζεται συστηματική και προληπτική αστυνόμευση

Για το πρό­βλη­μα με τις υπο­βαθ­μι­σμέ­νες γει­το­νιές της Αθή­νας όπου η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα ανθεί, αλλά και τη «μετα­μόρ­φω­ση» του κέντρου μέσω του προ­γράμ­μα­τος «Πρό­σο­ψη» μίλη­σε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπακογιάννης.

«Δεν τα είχα­με χάσει με το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη για να τα βρού­με. Έχου­με ένα αντι­κει­με­νι­κό πρό­βλη­μα που απαι­τεί αντι­κει­με­νι­κή λύση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων