- Διαφήμιση -

Η νέα σεζόν στο δημοτικό θέατρο Πειραιά

Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

Πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον το ρεπερ­τό­ριο του για τη σεζόν 2021–2022 με 7 παρα­γω­γές να παρου­σιά­ζο­νται στην Κεντρι­κή Σκη­νή- Δημή­τρης Ροντή­ρης , αλλά και στη νέα του σκη­νή, τη Σκη­νή Ωμέ­γα, που βρί­σκε­ται στην καρ­διά του ιστο­ρι­κού θεα­τρι­κού οικο­δο­μή­μα­τος και 6 φιλο­ξε­νού­με­νες παραγωγές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Πει­ραιάς σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων