- Διαφήμιση -

Ο πιο αρχαίος δρόμος της Ευρώπης η οδός Τριπόδων στην Πλάκα

Η ιστο­ρία της Αθή­νας χάνε­ται στο βάθος των αιώ­νων και μαζί με αυτήν πολ­λά είναι εκεί­να που άλλα­ξαν στην πόλη. Υπάρ­χει όμως κάτι που είναι ίδιο εδώ και 25 αιώ­νες. Πρό­κει­ται για τον αρχαιό­τε­ρο δρό­μο όχι μόνο στην Αθή­να αλλά σε ολό­κλη­ρη την Ευρώπη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων