- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πλιάτσικο στην Αττική μετά τη φωτια

Πολλοί κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της φωτιάς, επιστρέφουν για να τα βρουν λεηλατημένα.

Πολί­τες ανέ­φε­ραν ότι βρή­καν τα παρά­θυ­ρα των σπι­τιών τους σπα­σμέ­να, καθώς κάποιοι επι­χεί­ρη­σαν μέσα στον πύρι­νο εφιάλ­τη να κλέ­ψουν ό,τι σώθη­κε. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με το Mega στο Κρυο­νέ­ρι ομά­δες τεσ­σά­ρων ατό­μων περι­πο­λούν ανά μισή ώρα την περιο­χή για να απο­τρέ­ψουν το ενδε­χό­με­νο ανα­ζω­πύ­ρω­σης, αλλά και πλιάτσικου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων