- Διαφήμιση -

Νέα Ιωνία: Τριήμερο εκδηλώσεων μικρασιατικού πολιτισμού

Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουνίου.

Στο πλαί­σιο των επε­τεια­κών εκδη­λώ­σε­ων μνή­μης για τα 100 χρό­νια από την Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή η Ιερά Μητρό­πο­λη Νέας Ιωνί­ας, Φιλα­δελ­φεί­ας, Ηρα­κλεί­ου και Χαλ­κη­δό­νος και οι δήμοι Ν. Ιωνί­ας, Ν. Φιλαδέλφειας‑Ν. Χαλ­κη­δό­νας και Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής διορ­γα­νώ­νουν την Παρα­σκευή 24, το Σάβ­βα­το 25 και την Κυρια­κή 26 Ιου­νί­ου μία τρι­ή­με­ρη εορ­τή με τρα­γού­δια, χορούς, δρά­σεις και παρου­σιά­σεις θεμά­των σχε­τι­κά με τον Μικρα­σια­τι­κό λαϊ­κό πολιτισμό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων