- Διαφήμιση -

Νέα Ιωνία: Σύλληψη 33χρονου κατηγορούμενου για 11 ληστείες και 13 κλοπές

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ, ο 33χρονος, του­λά­χι­στον από τα τέλη του περα­σμέ­νου Απρι­λί­ου, λήστευε περί­πτε­ρα και έκλε­βε μοτο­συ­κλέ­τες, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής. Ειδι­κό­τε­ρα, έχουν εξι­χνια­στεί 11 ληστεί­ες και 13 κλοπές.

Ως προς τον τρό­πο δρά­σης, ο κατη­γο­ρού­με­νος πήγαι­νε με μηχα­νή κοντά σε περί­πτε­ρα, όπου παρα­κο­λου­θού­σε τα υπο­ψή­φια θύμα­τά του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων