- Διαφήμιση -

Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κηφισιά

Χει­ρο­πέ­δες στο γνω­στό τρά­περ Kidd πέρα­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, στην Κηφι­σιά. Ειδι­κό­τε­ρα, οι αστυ­νο­μι­κοί θέλη­σαν να ελέγ­ξουν τα στοι­χεία μιας παρέ­ας νεα­ρών που βρι­σκό­ταν επί των οδών Κασ­σα­βέ­τη και Κολο­κο­τρώ­νη στην Κηφισιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων