- Διαφήμιση -

Ψυχικό: Προσήχθη νεαρός που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στους «Πυρήνες της Φωτιάς»

Νεαρός, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην οργάνωση «Πυρήνες της Φωτιάς» και αθωώθηκε

Νεα­ρός, ο οποί­ος στο παρελ­θόν είχε κατη­γο­ρη­θεί για συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση «Πυρή­νες της Φωτιάς» και αθω­ώ­θη­κε, ωστό­σο είχε εκτί­σει ποι­νή φυλά­κι­σης για οπλο­κα­το­χή, εντο­πί­στη­κε από αστυ­νο­μι­κούς να οδη­γεί μια μηχα­νή στην περιο­χή του Ψυχι­κού, με τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας να μην είναι σε εμφα­νές σημείο.

Μετά την προ­σα­γω­γή του, οι αστυ­νο­μι­κοί περί­με­ναν να δουν τι εξη­γή­σεις θα δώσει για το γεγο­νός πως ο αριθ­μός της πινα­κί­δας δεν ήταν ευδιά­κρι­τος στο σημείο που βρισκόταν.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, λίγο αργό­τε­ρα και μετά τις απα­ραί­τη­τες εξη­γή­σεις, ο νεα­ρός αφέ­θη­κε τελι­κά ελεύθερος.

Σημειώ­νε­ται πως στην περιο­χή του Ψυχι­κού οι αστυ­νο­μι­κοί έψα­χναν άτο­μα του Ρου­βί­κω­να που νωρί­τε­ρα πέτα­ξαν φέιγ βολάν.

 

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων