Νέο Ψυχικό: Ξεσπά η κόρη του φαρμακοποιού – Να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο δολοφόνος

Ξεσπά για πρώτη φορά, λίγες μέρες πριν τη δίκη του καθομολογίαν δράστη

Λίγες ημέ­ρες πριν από τη δίκη για τη στυ­γε­ρή δολο­φο­νία του φαρ­μα­κο­ποιού στο Νέο Ψυχι­κό, η κόρη του ξεσπά για πρώ­τη φορά.

Με δάκρυα στα μάτια ζητά την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του καθο­μο­λο­γί­αν δολο­φό­νου του πατέ­ρα της.

«Δεν μπο­ρώ να κατα­λά­βω πώς μπο­ρείς να πατή­σεις τη σκαν­δά­λη και να σκο­τώ­σεις έναν άνθρω­πο, ειδι­κά κάποιον που σ’ έχει βοη­θή­σει» λέει η Γιώ­τα- Μαρία Φλώ­ρου στο Star και συγκλο­νί­ζει λέγο­ντας: «ήρθε αυτός ένα πρωί και μας διέ­λυ­σε. Κοί­τα­ξε όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με πέντε του­λά­χι­στον βολί­δες να τον σκο­τώ­σει».

Η Γιώ­τα – Μαρία είναι η κόρη του φαρ­μα­κο­ποιού Βασί­λη Φλώ­ρου που εκτε­λέ­στη­κε στο σπί­τι του στο Νέο Ψυχι­κό. Την Παρα­σκευή θα αντι­κρύ­σει τον καθο­μο­λο­γί­αν δολο­φό­νο του πατέ­ρα της, στη δίκη που ξεκι­νά. Ο 52χρονος κατα­σκευα­στής ήταν φίλος της οικο­γέ­νειας πάνω από 25 χρό­νια. Μια αντι­δι­κία για χρή­μα­τα οδή­γη­σε στο έγκλη­μα.

Η κοπέ­λα ήταν εκεί­νη που μαζί με τη μητέ­ρα της άκου­σε τους πυρο­βο­λι­σμούς.

«Αυτό που ζητώ είναι η παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία γι’αυτό που μας έκα­νε. Δεν έχει κανέ­να ελα­φρυ­ντι­κό. Δεν υπάρ­χει κάποιο ψυχια­τρι­κό πρό­βλη­μα. Είμα­στε κάθε­τοι σε αυτό» λέει με λυγ­μούς η κόρη του φαρ­μα­κο­ποιού και υπο­γραμ­μί­ζει: «είναι η αδυ­να­μία μου και μου τον στέ­ρη­σε και δεν είχε κανέ­να δικαί­ω­μα».

Ο άτυ­χος φαρ­μα­κο­ποιός βρή­κε τρα­γι­κό θάνα­το στο γκα­ράζ του σπι­τιού του. Τον περί­με­νε ο καθο­μο­λο­γί­αν δολο­φό­νος, εκτε­λώ­ντας τον με πέντε σφαί­ρες.

Η Γιώ­τα Μαρία βιώ­νει μια τρα­γι­κή απώ­λεια .Κλεί­νο­ντας τη συνέ­ντευ­ξη περι­γρά­φει με δάκρυα στα μάτια ότι ο μπα­μπάς της ζει στα όνει­ρα της.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων