- Διαφήμιση -

Χαλάνδρι: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με 8 συλλήψεις και 2 τραυματίες

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι εμπλε­κό­με­νοι ήταν ανή­λι­κα άτο­μα, δύο αντί­πα­λων συμ­μο­ριών. Κατά τη διάρ­κεια της συμπλο­κής χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ρόπα­λα, μαχαί­ρια και άλλα αντικείμενα.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων