- Διαφήμιση -

Απολογία της 49χρονης στο Χαλάνδρι

Τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της θα περιγράψει σήμερα στην ανακρίτρια

Η 49χρονη καλεί­ται σήμε­ρα ενώ­πιον της 11ης ανα­κρί­τριας για να δώσει την δική της εκδο­χή για τα γεγο­νό­τα. Σημειώ­νε­ται, ότι σε βάρος της κατη­γο­ρού­με­νης, που πυρο­βό­λη­σε μπρο­στά στα μάτια της 12χρονης κόρης της τον 68χρονο οφθαλ­μί­α­τρο, έχει ασκη­θεί δίω­ξη για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, παρά­νο­μη οπλο­χρη­σία, ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή απει­λή και από­πει­ρα αρπα­γής ανη­λί­κου που δεν έχει συμπλη­ρώ­σει τα 14 χρόνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων