- Διαφήμιση -

Στο νοσοκομείο η Ελεονώρα Μελέτη — Τι συνέβη [εικόνα]

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟ INSTAGRAM

Στο νοσο­κο­μείο βρί­σκε­ται η Ελε­ο­νώ­ρα Μελέ­τη, καθώς αντι­με­τω­πί­ζει ένα πρό­βλη­μα με την υγεία της η κόρη της.

Συγκε­κρι­μέ­να, η παρου­σιά­στρια βρί­σκε­ται στο ΙΑΣΩ, καθώς προ­σβλή­θη­κε η κόρη της από τον ιό Η1Ν1.

Την είδη­ση έκα­νε γνώ­στη η ίδια η Ελε­ο­νώ­ρα Μελέ­τη απα­ντώ­ντας σε instastory δια­δι­κτυα­κής της φίλης, γρά­φο­ντας πως είναι άρρω­στη στο νοσο­κο­μείο με Η1Ν1, χωρίς ωστό­σο να δώσει περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες.

«Που είσαι;»,τη ρώτη­σαν και εκεί­νη έγρα­ψε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Στο ΙΑΣΩ…» και πρό­σθε­σε τρία κλα­μέ­να emoji, ενώ δίπλα σε ένα αυτο­κόλ­λη­το λυπη­μέ­νης φατσού­λας με θερ­μό­με­τρο στο στό­μα συμπλή­ρω­σε: «Η1Ν1».

 

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων