- Διαφήμιση -

Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι

Η φωτιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά το μαγαζί

Η φωτιά ξέσπα­σε γύρω στις 3 τα ξημε­ρώ­μα­τα σε  εστια­τό­ριο στο Μαρού­σι σημαί­νο­ντας συνα­γερ­μό στην Πυροσβεστική.

Σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε το OPEN, η φωτιά ήταν μεγά­λη κατα­στρέ­φο­ντας ολο­κλη­ρω­τι­κά το μαγα­ζί, ενώ από τις φλό­γες απει­λή­θη­καν και παρα­κεί­με­να σπί­τια, με την πυρο­σβε­στι­κή να απε­γκλω­βί­ζει μια γυναί­κα με ένα παιδί.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων