Μεγά­λη φωτιά ξέσπα­σε τα ξημε­ρώ­μα­τα στο κτί­ριο, όπου στε­γά­ζο­νται ο Realfm 97,8 και η Realnews, επί της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας στο Μαρούσι.