- Διαφήμιση -

Ήρθανε οι «Δεινόσαυροι» στο The Mall Athens

Από Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου έως και Σάββατο 12 Μαρτίου

Η θεμα­τι­κή έκθε­ση απλώ­νε­ται σε 14 stages σε όλο το εμπο­ρι­κό κέντρο, μέσα από τα οποία μικροί και μεγά­λοι θα έχουν την ευκαι­ρία να ανα­κα­λύ­ψουν με τον πιο δια­σκε­δα­στι­κό και δια­δρα­στι­κό τρό­πο την ιστο­ρία των δει­νο­σαύ­ρων και να μάθουν άγνω­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη ζωή, τη δια­τρο­φή και το κάθε είδος ξεχωριστά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων