Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγία Παρασκευή!

Η Πυροσβεστική επιχείρησε σε μεγάλη φωτιά στην Αγία Παρασκευή!

Ξεκί­νη­σε από υνερ­γείο αυτο­κι­νή­των και αμέ­σως επε­κτά­θη­κε και στον πρώ­το όρο­φο του κτί­σμα­τος.
Όταν ξεκί­νη­σε η φωτιά κάποιοι βγή­καν έντρο­μοι από το συνερ­γείο. Δεί­τε βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες.

Φωτιά ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης, 06.02.2020, σε συνερ­γείο αυτο­κι­νή­των στην Αγία Παρα­σκευή, με την Πυρο­σβε­στι­κή να σημαί­νει συνα­γερ­μό!

Στο σημείο έφτα­σαν άμε­σα οκτώ οχή­μα­τα με 24 Πυρο­σβέ­στες που επι­χει­ρούν αυτή την ώρα για να σβή­σουν την πυρ­κα­γιά.

Δείτε τις εικόνες του newsit.gr από το σημείο

φωτιά

φωτιά

φωτιά

Η πύρι­νη λαί­λα­πα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr, επε­κτά­θη­κε και στο σπί­τι που βρί­σκε­ται πάνω από το συνερ­γείο, επί της οδού Κλει­σθέ­νους 62, το οποίο κάη­κε, όπως επί­σης κι ένα αυτο­κί­νη­το που ήταν παρ­κα­ρι­σμέ­νο στο δρό­μο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι υπάλ­λη­λοι του συνερ­γεί­ου μετέ­βη­σαν στο νοσο­κο­μείο Γεν­νη­μα­τάς.

Οι πυρο­σβέ­στες κατέ­βα­λαν υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες για να θέσουν την πυρ­κα­γιά υπό έλεγ­χο και να μην επε­κτα­θεί σε σπί­τια. Αργά το από­γευ­μα η φωτιά είχε πια τεθεί υπό πλή­ρη έλεγ­χο…

Δείτε βίντεο από το σημείο

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων