- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Συνωστισμός …το Σαββατόβραδο!

Τι κι αν ισχύ­ουν οι περιο­ρι­σμοί σε πολ­λές περιο­χές παρα­τη­ρεί­ται συνω­στι­σμός σε απα­γο­ρευ­μέ­νες ώρες και απου­σία ελέγχου.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων