- Διαφήμιση -

Θερμαινόμενοι χώροι από τον Δήμο Πειραιά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών

Η πληροφόρηση των πολιτών για τις ημέρες και ώρες των θερμαινόμενων χώρων παρέχεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του δήμου

Θερ­μαι­νό­με­νους χώρους για την προ­στα­σία των πολι­τών, λόγω των προ­βλε­πό­με­νων χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών, θα λει­τουρ­γή­σει ο Δήμος Πει­ραιά. Συγκε­κρι­μέ­να, από αύριο Σάβ­βα­το 28/12/2019 μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 30/12/2019 θα λει­τουρ­γή­σει το Β1 Κέντρο Αγά­πης και Αλλη­λεγ­γύ­ης Δήμου Πει­ραιά, από τις 8:00 έως τις 20:00 (Βασι­λέ­ως Γεωρ­γί­ου Β’ 10 και Βούλ­γα­ρη 155. Τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας: 210–4134130, 210–4134052).

Επί­σης, η δομή φιλο­ξε­νί­ας αστέ­γων «Υπνω­τή­ριο Πει­ραιάς Λιμά­νι Αλλη­λεγ­γύ­ης» του Ομί­λου Unesco Πει­ραιώς και Νήσων, σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Πει­ραιά, θα λει­τουρ­γή­σει σε 24ωρη βάση, από αύριο Σάβ­βα­το 28/12/2019 μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα 30/12/2019 (Πύρ­γος Πει­ραιά – Ακτή Ποσει­δώ­νος 2–4 1ος όρο­φος, τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας: 216 8003076, 216 8003077).

Η πλη­ρο­φό­ρη­ση των πολι­τών για τις ημέ­ρες και ώρες των θερ­μαι­νό­με­νων χώρων παρέ­χε­ται μέσω του τηλε­φω­νι­κού κέντρου του δήμου 213 2022000, του 15510, της ιστο­σε­λί­δας του δήμου, καθώς και μέσω της Δημο­τι­κής Ραδιο­φω­νί­ας Κανά­λι 1 90,4 FM.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων