- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Οι προ­σλη­φθέ­ντες θα υπο­γρά­ψουν σύμ­βα­ση εργα­σί­ας έως 30 Νοεμ­βρί­ου 2023. Δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής στο νέο δια­γω­νι­σμό έχουν όλοι οι υπο­ψή­φιοι, ηλι­κί­ας 18–65 ετών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων