- Διαφήμιση -

Πορεία ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά

Δεμέ­να είναι σήμε­ρα τα πλοία στον Πει­ραιά, καθώς πέντε σωμα­τεία της ΠΝΟ (ΠΕΝΕΝ- ΠΕΜΕΝ- ΠΕΑΘΕΝ- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ- ΠΕΕΜΑΓΕΝ) απο­φά­σι­σαν την κήρυ­ξη 24ωρης απεργίας.

Η απερ­γία αφο­ρά τα πλοία στην γεω­γρα­φι­κή έκτα­ση του Πει­ραιά και των παρα­λια­κών δήμων…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων