- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Πέθανε ο διάσημος «Καράμπαμπας»

Ιδιοκτήτης του θρυλικού καταστήματος στη Δραπετσώνα

Ο Καρά­μπα­μπας έγι­νε διά­ση­μος για τα σου­βλά­κια που ετοί­μα­ζε στη Δρα­πε­τσώ­να. Για το κατά­στη­μα που άνοι­ξε πριν από 80 χρό­νια και με το πέρα­σμα των χρό­νων κέρ­δι­ζε όλο και περισσότερους.

Το επώ­νυ­μό του, έγι­νε σήμα κατα­τε­θέν μιας ολό­κλη­ρης περιο­χής στον Πει­ραιά. Όλοι ανα­γνώ­ρι­ζαν ότι τα δικά του σου­βλά­κια ήταν τα πιο διάσημα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων